Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 24.5.2018.


1. Rekisterinpitäjä

Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry
Yhteystiedot: girlsrockfinland@gmail.com


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Sara Kansonen

Sähköposti: sarakansonen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry:n jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen jäsenasioiden hoito.


5. Rekisterin tietosisältö

 

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • syntymäaika
  • sähköpostiosoite


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen jäsen luovuttaa tiedot rekisteriin liittymisen yhteydessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta.

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Kommentit poistettu käytöstä.