Tietosuojaseloste

 

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Päivitetty: 16.2.2020

1. Rekisterinpitäjä

Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry

Yhteystiedot: girlsrockfinland@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on yhdistyksen sihteeri.

Sähköposti: girlsrockfinland@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Tyttöjen rokkileiriyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistys kerää jäseniltään tietoja yhdistyslain perusteella (nimi ja kotipaikka) sekä yhdistyksen toiminnan ylläpitämistä varten tarvittaviin rahoitushakemusten edellyttämiin tietoihin (jäsenten ja tapahtumiin osallistuvien ikä) sekä yhdistyksen tiedottamiseen ja kokouskutsujen toimittamisen edellyttämiä tietoja (yhteystiedot, osoite, sähköposti).

5. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan minkä henkilö on yhdistyksen jäsen.

6. Henkilötietojen muutokset ja poisto

Henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan tai poistamaan tiedot. Omia henkilötietoja koskevat tieto-, oikaisu- ja poistopyynnöt voi lähettää tietosuojavastaavalle osoitteella girlsrockfinland@gmail.com.

7. Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, osoite, syntymäaika (pvm.kk.vuosi) ja sähköpostiosoite.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen jäsen luovuttaa tiedot rekisteriin liittymisen yhteydessä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

Kommentit poistettu käytöstä.